METALLINETSINTÄKYSELY

Mikä metallinetsintäkysely?

Kyselyn pohjalta on tarkoitus saada yleiskuva suomalaisista metallinetsintäharrastajista. Tulokset ovat kaikkien nähtävillä tällä sivustolla, eikä niitä välitetä mihinkään eteenpäin. Vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Kyselyn takana ei ole mikään instanssi tai yhdistys, joka haluaisi selvittää metallinetsijöiden taustoja ja motiiveja, vaan on pelkästään metallinetstäharrastajan näkökulmasta tehty palvelemaan niin harrastajia kuin metallinetsinnästä kiinnostuneitakin.

Kyselyn tuloksia voi tarkastella ja vertailla eri näkökulmista, esim. eroaako vanhojen esineiden etsijöiden vastaukset modernien esineiden etsijöiden vastauksista tai eroaako eri sukupuolten vastaukset toisistaan.

Palautetta ja kysymyksiä kyselystä voi antaa aarremaanalla.com foorumilla.

Vastauksia tänä vuonna yhteensä: 0
Vastausaika keskimärin: Otanta liian pieni.
Vastanneiden keski-ikä: Otanta liian pieni.

Vastaa kyselyyn

Kyselyyn osallistuminen on helppoa ja kysymyksiin vastataan rasti ruutuun menetelmällä.

1

Harrastajan ikä

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
2

Harrastajan sukupuoli

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
3

Harrastajan maakunta

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
4

Harrastuskokemus

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
5

Etsimen hintaluokka

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
6

Pääasialliset etsintäpaikat

Otanta liian pieni
7

Harrastusaktiivisuus

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
9

Porukassa vai yksin

Otanta liian pieni
10

Oletko osallistunut piippailumiitinkeihin

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
11

Vanhin metallinetsimellä löytämäsi esine

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
12

Jalometallilöydöt - Ei pinnoitetut

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
13

Kysytkö luvat maanomistajilta

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
14

Tunnetko muinaismuistolain rajoitteet harrastukseen

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
15

Oletko joskus ilmoittanut löydöistäsi Museovirastolle

Otanta liian pieni
Otanta liian pieni
16

Oletko joskus jättänyt ilmoittamatta löydöstäsi Museovirastolle

Otanta liian pieni